Organizace školního roku 2017/18

Prázdniny:
  • podzimní 26. 10. - 27. 10. 2017 (čt - pá)
  • vánoční 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018, do školy se jde 3. 1. 2018 (st)
  • pololetní 2. 2. 2018 (pá)
  • jarní 5. 2. 2018. - 11. 2. 2018
  • velikonoční 29. 3. 2018 - 30. 3. 2018 (čt - pá)
  • hlavní 30. 6. 2018 - 31. 8. 2018 vyučování začne 3. 9. 2018
Třídní schůzky
  • 11. 9. 2017 (16:15 - plenární schůze Sdružení rodičů, 17:00 - 1 stupeň, 17:30 - 2.stupeň)
  • 8. 1. 2018 (17:00 - 1.stupeň, 17:30 - 2.stupeň, důvěrníci vždy o půl hodiny dříve ve sborovně)
  • 4. 6. 2018 (17:00 - 1.stupeň, 17:30 - 2.stupeň, důvěrníci vždy o půl hodiny dříve ve sborovně)
Hovorové hodiny
  • 20. 11. 2017, 23. 4. 2018 - vždy od 16:00 do 17:00 budou mít rodiče možnost sejít se s libovolnými vyučujícími a probrat s nimi hodnocení a výsledky žáka
Dny otevřených dveří - aktuálně
  • 12.3. - 14.3. dny otevřených dveří výuky anglického jazyka
  • 10.4. - 12.4. dny otevřených dveří v souvislosti se zápisy do prvních tříd
Pedagogické rady
  • 1. 9. 2017
  • 13. 11. 2017
  • 24. 1. 2018 (do 23. 1. uzavřené známky)
  • 23. 4. 2018
  • 25. 6. 2018 (do 21. 6. uzavřené známky)
Zvonění
  • dopolední vyučování
    1. hodina: 8:00-8:45
    2. hodina: 8:55-9:40
    3. hodina: 10:00-10:45
    4. hodina: 10:55-11:40
    5. hodina: 12:00-12:45
    6. hodina: 12:55-13:40
  • odpolední vyučování v bloku 14:30-16:00