Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Mimořádná opatření platná od 5. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

 

vláda ČR přijala dne 30. 9. 2020 usnesením č. 958 krizové opatření platné s účinností od 5. 10. 2020. V návaznosti na toto krizové opatření a v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu nařídila KHS Jihomoravského kraje mimořádné opatření (zde), které má nově následující dopad na chod naší základní školy:

1. Součástí vzdělávání nemůže být po dobu platnosti opatření zpěv.

2. Pro žáky 2.stupně nemůžou být součástí vzdělávání sportovní činnosti.

Platnost mimořádného opatření KHS je od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 včetně.

Nic více není ze strany vlády ani ze strany KHS omezeno a my jsme rádi, že rodičům můžeme oznámit, že mimořádným opatřením nebude dotčen chod a organizace školní družiny. Na škole budou rovněž probíhat kroužky organizované školou (podnikli jsme některá opatření a snížili jsme počty žáků v některých skupinách rozdělením na více skupin). Opatření se nedotýká ani kroužků sportovně zaměřených. Rovněž plavecká výuka ve 3.ročníku nebude opatřením nijak dotčena.

Pokud budou hodiny předmětu tělesná výchova na druhém stupni probíhat 1.vyučovací hodinu, žáci půjdou do školy až na 8:45. Pokud bude hodina tělesné výchovy naopak koncovou hodinou, žáci budou končit o hodinu dříve (v průběhu hodiny TV budou moci jít na oběd). Odpolední hodiny volitelných sportovních činností hochů (úterý) a dívek (čtvrtek) po dobu opatření nebudou probíhat, dotčení žáci budou končit výuku ve 13:40. O zrušených hodinách TV budete rovněž informováni prostřednictvím AES (modul suplování). Hodiny TV uvnitř vyučovacích bloků budou mít po dobu platnosti mimořádného opatření jinou vhodnou vzdělávací náplň.

POZOR! upozorňujeme rodiče, jejichž děti u nás ve škole navštěvují hodiny ZUŠ Došlíkova, že KHS svým opatřením zakázala účast žáků na hodinách v ZUŠ. Jakým způsobem bude vzniklou situaci ZUŠ Došlíkova řešit se jistě dozvíte přímo tam.

Jako ředitel školy chci také vám rodičům poděkovat, za vaši podporu, kterou jste nám pedagogům v posledních dnech vyjádřili. Nesmírně nás to podporuje v našem společném úsilí o kvalitní vzdělávání vašich dětí navzdory nepříznivé situaci.

Díky

Rostislav Novotný

Vyjádření školy k návrhu MZ na vyhlášení ředitelského volna v pátek 25.9.

Vážení rodiče,

nový ministr zdravotnictví apeloval na ředitele středních a základních škol, aby nadcházející prodloužený víkend prodloužili ještě o vyhlášení ředitelského volna na pátek 25.9.2020. Jakkoli chápu motivaci pana ministra, nepovažuji jeho apel za zcela šťastný. Nedovedu si představit, že bych vás v úterý odpoledne uvrhl do situace, že většina rodičů nebude vědět, jak v pátek zabezpečí dohled na dětmi, zejména těmi menšími na prvním stupni.

Po uvážení všech možností a s přihlédnutím k faktu, že ředitelské volno už je vyhlášeno na příští pátek 2.10. z důvodu konání voleb v budově školy, jsme se rozhodli následovně:

  1. V pátek 25.9. se ředitelské volno pro žáky vyhlašovat nebude, bude probíhat výuka ve standardním časovém rozsahu.
  2. Vyučující se v hodinách zaměří na opakování a upevňování učiva a vy, kteří máte tu možnost si s dětmi užít prodloužený víkend včetně pátku, můžete svoje děti omluvit z vyučování standardním způsobem z rodinných důvodů – my budeme připraveni na to, že absence v hodinách může být o něco vyšší.

Děkuji za pochopení

Rostislav Novotný
​​​​​​​ředitel školy

Ředitelské volno pro žáky 2. 10.

V pátek 2. 10. 2020 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky. Důvodem je konání voleb do krajských zastupitelstev. Provoz školní družiny bude pro zájemce zachován. Bližší informace zde.