Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Nástavba z ulice Viniční

Vážení rodiče, na naší škole od začátku srpna probíhá stavba s názvem:

ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba.

Cílem stavby je změna dokončené stavby Základní školy Gajdošova jižního křídla B v rozsahu nástavba 3. NP na celou šířku jižního křídla budovy B, přístavba dvouramenné rampy pro překonání výškového rozdílu z nově budovaného parkovacího stání na úroveň prvního nadzemního podlaží pro bezbariérový přístup osob do budovy školy. Dále se jedná o stavební úpravy za účelem statického zajištění jižního křídla B a vestavbu výtahu do zrcadla stávajícího schodiště pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží budovy.

V současné době probíhá statické zajištění budovy B v prostoru kuchyně a středové nosné zdi objektu. část těchto prací týkající se kuchyně má být dokončena do 31.8.2018 pro možnost zajištění provozu kuchyně v novém školním roce.

Číst dál: Nástavba z ulice Viniční

Úspěch našich žáků - Innovative Kid

S projektem Dítě v nás získal tým žáků z 8.C třetí místo v celostátní soutěži Innovative kid (www.ikid.cz)

Číst dál: Úspěch našich žáků - Innovative Kid

Poděkování a rozloučení

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych se rozloučila a poděkovala vám všem za spolupráci. Prožila jsem na „Gajdošce“ spolu s vámi všemi  krásné roky. Přeji hodně štěstí škole a také jejímu  novému řediteli Mgr. Rostislavu Novotnému.

Prožijte pěkné léto.

S úctou 

Markéta Olbertová