Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Ředitelské volno pro žáky

Oznamuji Vám, že na pátek 25. 10. 2013 vyhlašuji v souladu s  § 24, odst. 2  Zákona č.561/2004  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z organizačních a technických  důvodů. Ve škole budou probíhat volby do poslanecké sněmovny. Oproti minulosti byly škole přidány další 3 volební okrsky (celkem jich zde bude 5). Provoz školní družiny bude zajištěn podle zájmu, kuchyně však bude mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Markéta Olbertová (ředitelka školy)