Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Podzim ve školní družině

V podzimních měsích se věnujeme tvoření z přírodních materiálů, výrobkům z recyklovaných surovin, ochraně přírody, prevenci úrazů a zdravé stravě. Velký úspěch měl týden zravé výživy, který byl zaměřen na výběr zdravých potravin a na jejich hospodárné využívání. Oblíbené byly ochutnávky podzimního ovoce a zeleniny a pokrmů z nich vyrobených. Zapojili jsme se také do projektu pobočky Knihovny J. Mahena na Staré Osadě na podporu dětského čtení. Součástí jsou pravidelné návštěvy knihovny. Zde také proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Krásné počasí přálo pouštění draků a vlaštovkiádě.

V říjnu jsme navštívili Rychlou záchrannou stanici v Brně Bohunicích a Sbor dobrovolných hasičů Židenice. Děti měly možnost vidět na vlastní oči, jak náročná je práce zdravotníků i hasičů. Největší zájem vzbudila zásahová vozidla. Ve škole jsme postavili hrad Gajdoštejn, vymýšleli pověsti, prošli noční stezku odvahy, vysvobodili priceznu a přespali ve škole. Zábavné odpoledne plné masek, her a soutěží se konalo na Halloween.

V listopadu se zapojíme do projektu "Briliantina". Cílem je rozvoj kretivity a fantazie u dětí mladšího školního věku. Připravujeme další družinovou výstavu. Pod názvem "Kouzlíme zimu" si ji můžete od 12.12. prohlédnout v knihovně na Staré Osadě. Děti se mohou těšit na tradiční vánoční dílničky, ve kterých se dozví o adventních zvycích, vyrobí si vánoční dekorace, dárečky a naučí zpívat koledy.

 

 

Beseda s rodiči budoucích prvňáčků

V pondělí 18.11. v 16,30 - 17,30 hod. si vás dovolujeme pozvat na besedu o pedagogice Marie Montessori, která je určena především rodičům budoucích prvňáčků, ale je otevřena všem, kteří mají dotazy a zajímají se o tuto metodu vzdělávání.

Těšíme se na vás

učitelky "Montessorky"

Tvořivé dílničky

Tuto středu se sejdeme v učebně výtvarné výchovy a doděláme si akvarelové obrázky, které jsme začali minule. Natřeme si k nim i rámeček a vše zkompletujeme - zarámujeme. Nebudeme začínat žádnou jinou výtvarnou techniku. 

Těšíme se na všechny zájemce, kteří si chtějí vyrobit pěkný vánoční dárek. Blanka a Jana