Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Anglické projekty na ZŠ Gajdošova

 

S příchodem jara se na naší škole konaly v rámci hodin anglického jazyka dva projekty. Vždy nás potěší, když zvolené akce žáky nadchnou a nevidí v nich jen plnění školních povinností, ale především možnost seberealizace a využití nabytých znalostí.

První z nich, natáčení anglických zpráv, dostali za úkol žáci běžných devátých tříd. Projekt probíhal v období před přijímacími zkouškami na střední školy, takže ho žáci uvítali jako příjemné zpestření neustálých příprav. Prvotní dojem, že půjde o odpočinkové hodiny, vystřídala usilovná práce žáků, kterým přidělený čas téměř nestačil. Nejprve se rozdělili do skupin, přičemž každá z nich si připravila jednu reportáž, napsala anglicky scénář a v závěru vyrazila natáčet. Mohli jste dokonce některé skupinky potkat v okolí Staré osady, protože téma „Život v Židenicích“ se ukázalo jako velmi žádané a aktuální. Dvě žákyně se ujaly role moderátorek a pro každou reportáž natočily krátký úvod. Na závěr se dva technicky zdatní žáci ujali stříhání a vytvořili tak dvanáctiminutové zprávy v anglickém jazyce, ve kterých se objevily reportáže z blízkého okolí, trailer na film nebo krátká kuchařská show. Všichni žáci byli výsledkem nadšeni a učitelé byli zase pyšní, jak rozmanitou škálu reportáží žáci vytvořili.

Druhý projekt, „Anglická kavárna“, vyplynul zcela přirozeně z učebních osnov osmého ročníku. Žáci z nejlepší jazykové skupiny se do přípravy vrhli s chutí. Nejenže dostali prostor prezentovat znalosti angličtiny, ale také připravit svá oblíbená jídla a pití z kaváren a cukráren. Během týdne vznikl název kavárny /Lil‘ English Café/, menu i seznam úkolů pro jednotlivé žáky. Ti se také shodli na jednotném oblečení, které budou jako číšníci mít. 

Číst dál: Anglické projekty na ZŠ Gajdošova

Informace před zápisem do 1.tříd

Vážení rodiče,

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka" nebo „PŠD“).

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Číst dál: Informace před zápisem do 1.tříd

Matematický KLOKAN

Této soutěže, která se uskutečnila v měsíci březnu,  se v letošním školním roce zúčastnilo celkem 74 žáků 2. stupně naší školy.

A jak to dopadlo  v jednotlivých kategoriích?

 

Kategorie Benjamín (6. + 7. třídy): 1. Anna Tomalová 7.C

                                                       2. Nikola Růžičková 7.C

                                                       3. Vít Poláček 6.A  

                                                       4. Daniela Čermáková 7.C

                                                       5. Markéta Tišnovská 7.A

             

Kategorie Kadet (8. + 9. třída): 1. Lukáš Tišnovský 9.A

                                                  2. Kateřina Turlandová 9.C

                                                  3. Jan Fiala 8.B

                                                  4. Viktor Vláčil 9.B

                                                  5. David Burian 8.A 

 

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům!