Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Odevzdání zápisního lístku do ŠD na školní rok 2019/20

Dobrý den,

Zápisní lístky do ŠD na příští školní rok 2019/2020 budou od 28.5. rozdávány dětem v ŠD. Vyplněné zápisní lístky je nutné odevzdat nejpozději do 14.6.2019. (Vyplňte přední stranu, na zadní straně vyplňte datum a podpis, zbytek odstřihněte a uschovejte. Odchody a kroužky vyřešíme v září).

Netýká se budoucích prvňáčků, těm bude vše rozdáno na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. 

Blanka Šustrová
Vedoucí vychovatelka

Výsledky zápisu na ZŠ Gajdošova pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

v průběhu zápisu na školní rok 2019/2020 bylo podáno 116 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a 19 žádostí o odklad školní docházky. Ke vzdělávání bylo přijato 78 žáků (22 do Montessori třídy a 56 do běžných tříd), 15 žáků vzalo svoji přihlášku zpět před ukončením správního řízení a 23 žáků nemohlo být přijato. Jedna žádost o doklad školní docházky byla zamítnutá, bylo uděleno 17 odkladů školní docházky a ke dni 22.5.2019 zůstává ještě jedno řízení o odkladu školní docházky přerušené.

Identifikátory žádostí žáků, kterí byli ke vzdělávání přijati jsou vystaveny na naší úřední desce a výsledek je rovněž zveřejněn na serveru zapisdozs.brno.cz.

Mgr. Rostislav Novotný
ředitel školy

Zkrácená výuka v pátek 24. 5. 2019

Dobrý den,

upozorňujeme všechny naše žáky a jejich rodiče, že dne 24.5. bude zkrácená výuka z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu. První stupeň bude končit v průběhu 4. vyučovací hodiny, druhý stupeň končí v průběhu 5. vyučovací hodiny. Poslední hodina je pro danou třídu vždy třídnická. Kdo nechodí na oběd, končí v momentě kdy ostatní dětí odchází na oběd. (Zkrácená výuka neplatí pro třídy 3.A a 5.A – jsou na škole v přírodě a 1.M - jsou v ZOO).

Číst dál: Zkrácená výuka v pátek 24. 5. 2019