Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Zkrácená výuka - 10. 5. 2017

Příští středu 10. 5. 2017 bude z důvodů školení pedagogických pracovníků zkrácená výuka.

5. - 9. ročníky budou mít 3. vyučovací hodiny (mimo 9.A). V průběhu čtvrté hodiny budou žáci chodit na oběd. 9.A má testování a končí až po čtvrté vyučovací hodině.

1. – 4. třída bude mít 4 vyučovací hodiny.

Odpolední výuka a všechny kroužky v tento den odpadají. Provoz školní družiny bude bez omezení. Předpokládá se, že by družinové děti měly být naobědvané okolo 13 hodiny.

Děkujeme za pochopení.

ZŠ Gajdošova

Dětský den na Gajdošce

Dne 2.6.2017 se na základní škole Gajdošova uskuteční již 6. ročník dětského dne. Toto zábavní odpoledne je určeno pro děti, rodiče i širokou veřejnost, přičemž děti od první do šesté třídy mají možnost zasoutěžit si na některém ze zajímavých stanovišť jako hod míčem na cíl, opičí dráha, pinkání ping-pongovým míčkem a další. Dětský den bude zpestřen malováním na obličeje, skákacím hradem, ukázkou práce hasičů a dalšími zajímavými stanovišti.

Žáci ze sedmé až deváté třídy mohou tvořit organizační tým, který se bude starat o jednotlivá stanoviště. 

Pozor! K účasti je nutno vyplnit přihlášku, kterou žáci dostanou od svých třídních učitelů.

Mgr. Jan Olbert

Úspěch v soutěži Tree of Knowledge

Pozvánku na první ročník soutěže Tree of Knowledge pro žáky 5. a 6. ročníků jsme obdrželi od pořadatele ZŠ Horníkova v Brně - Líšni. Hlavním posláním soutěže bylo propojit znalosti všeobecných předmětů a anglického jazyka.

Soutěže se zúčastnilo celkem sedm brněnských škol. Náš tříčlenný tým tvořili žáci ze šestých tříd – Vít Pokorný (6. B), Julie Jungmannová a Filip Vinter (oba z 6. C). Po zahájení soutěže je čekalo postupně sedm stanovišť: matematika, informatika, fyzika a chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis a literatura.

Číst dál: Úspěch v soutěži Tree of Knowledge