Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Organizace výuky v posledním týdnu školního roku 2018/19

Dobrý den,

celý závěrečný týden probíhá výuka třídnickým systémem, odpolední výuka odpadá.  Od pondělí do čtvrtku končí celý první stupeň po 4 vyučovací hodině a v průběhu 5. vyučovací hodiny a druhý stupeň po 5 vyučovací hodině a v průběhu 6. vyučovací hodiny – vše viz systém 5.6. (níže). Pokud má třída předem naplánovanou akci, je to dle rozvrhu dané akce, o kterém jste byli informováni třídním učitelem individuálně. 

V pátek 28.6. bude probíhat výuka tímto způsobem:

  • 8:00 slavnostní ukončení na školním dvoře, poté přesun do tříd a rozdání vysvědčení, všichni končí po druhé vyučovací hodině.
  • 9.30 odcházejí na oběd třídy 7.,8.,9. ročníků.
  • 9.40 odchází na oběd třídy 4.,5.,6. ročníků, po obědě jdou děti do svých oddělení družin.
  • 9.40 třídy 1.,2.,3. ročníků si přebírají družinářky a jdou na oběd až v doprovodu družinářek.

SYSTÉM 5.6. – platí od pondělí 24.6. do čtvrtku 27.6.

Číst dál: Organizace výuky v posledním týdnu školního roku 2018/19

Ukončení volnočasových aktivit ve školním roce 2018/19

Vážení rodiče,

v minulém týdnu skončil provoz většiny kroužků pořádaných naší školou ve spolupráci se Spolkem rodičů. Celkem bylo otevřeno 37 volnočasových aktivit, kterých se celkově účastnilo okolo 500 dětí. Aktivity se snažily pojmout pokud možno celou věkovou škálu. Sportovní aktivty obsahovaly kroužky: Sportíků, Míčová přípravka, Pohybovky, Jóga, Stolní tenis, Florbal. Za úspěšné považujeme zařazení kroužků zabývajících se programováním s Microbity. Žáci devátých ročníků využívali kroužky zabývající se přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Hodně oblíbené byly také angličtina Jolly Phonics, Dramatický kroužek, Zvídálek, již tradiční Výtvarné dílničky, Keramika, Vaření a mnoho dalších.

Volnočasové aktivity plánujeme organizovat také v příštím školním roce v podobném složení jako letos. Přesnější rozvrh kroužků bude znám na konci prázdnin a přihlášení do kroužků pak bude možné v prvním zářijovém týdnu.

Děkujeme všem vedoucím kroužků, ale také Vám rodičům za spolupráci a těšíme se na příští školní rok.

ZŠ Gajdošova

Slavnostní zakončení projektů - Montessori - 21.6.2019

Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení projektů 7. - 9. tříd Montessori, které proběhne v pátek 21.6.2019. Zahájení bude v 15 hodin na školním dvoře, dále akce pokračuje individuální prohlídkou prací žáků ve třídách a možnosti návštěvy zahrady. Drobné občerstvení je zajištěno.

Předpokládaný konec akce je v 16 hodin.