Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Slavnostní zakončení projektů - Montessori - 21.6.2019

Srdečně Vás zveme na slavnostní zakončení projektů 7. - 9. tříd Montessori, které proběhne v pátek 21.6.2019. Zahájení bude v 15 hodin na školním dvoře, dále akce pokračuje individuální prohlídkou prací žáků ve třídách a možnosti návštěvy zahrady. Drobné občerstvení je zajištěno.

Předpokládaný konec akce je v 16 hodin.

Odevzdání zápisního lístku do ŠD na školní rok 2019/20

Dobrý den,

Zápisní lístky do ŠD na příští školní rok 2019/2020 budou od 28.5. rozdávány dětem v ŠD. Vyplněné zápisní lístky je nutné odevzdat nejpozději do 14.6.2019. (Vyplňte přední stranu, na zadní straně vyplňte datum a podpis, zbytek odstřihněte a uschovejte. Odchody a kroužky vyřešíme v září).

Netýká se budoucích prvňáčků, těm bude vše rozdáno na schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. 

Blanka Šustrová
Vedoucí vychovatelka

Výsledky zápisu na ZŠ Gajdošova pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

v průběhu zápisu na školní rok 2019/2020 bylo podáno 116 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a 19 žádostí o odklad školní docházky. Ke vzdělávání bylo přijato 78 žáků (22 do Montessori třídy a 56 do běžných tříd), 15 žáků vzalo svoji přihlášku zpět před ukončením správního řízení a 23 žáků nemohlo být přijato. Jedna žádost o doklad školní docházky byla zamítnutá, bylo uděleno 17 odkladů školní docházky a ke dni 22.5.2019 zůstává ještě jedno řízení o odkladu školní docházky přerušené.

Identifikátory žádostí žáků, kterí byli ke vzdělávání přijati jsou vystaveny na naší úřední desce a výsledek je rovněž zveřejněn na serveru zapisdozs.brno.cz.

Mgr. Rostislav Novotný
ředitel školy