Aktuality - ZŠ Gajdošova

Aktuality

Klub Montessori pro předškoláčky

I v tomto školním roce bude probíhat Klubík Montessori, jenž je určen předškoláčkům, kteří se chystají k zápisu na naši školu do tříd Montessori.

Setkání budou probíhat ve stanovená pondělí.

První skupina od 14.50 (vyučující si vyzvednou děti na vrátnici) 15.00 – 16.15 práce dětí ve třídách Montessori (rodiče si přebírají děti na vrátnici).

Druhá skupina od 16.20 (vyučující si vyzvednou děti na vrátnici) 16.30 – 17.45 práce dětí ve třídách Montessori (rodiče si přebírají děti na vrátnici).

pozn.: časový harmonogram bude ještě upřesněn.

Číst dál: Klub Montessori pro předškoláčky

Zkrácená výuka a vyhlášení ředitelského volna

V pondělí 25. 9. 2017 bude z organizačních důvodů zkrácená výuka.

  • Vyučování na 1. stupni končí po 4. vyučovací hodině. Učí se dle rozvrhu. (Provoz školní družiny a kroužky budou probíhat beze změn)
  • Vyučování na 2. stupni končí v průběhu 4. vyučovací hodiny. Čtvrtá vyučovací hodina bude třídnická, v průběhu této hodiny budou žáci s vyučujícími odcházet na oběd a po naobědvání odchází domů.

Dále Vám sdělujeme, že 29. 9. 2017 vyhlásila paní ředitelka v souladu s  § 24, odst. 2  Zákona č.561/2004  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky z provozních a organizačních důvodů. Provoz školní družiny bude zajištěn podle zájmu.

Děkujeme za pochopení.

Volná místa v kroužcích

Dne 14. 9.  šly smsky o potvrzení do kroužků. Máme jich otevřeno celkem 35. Z původně plánovaných se neotevřely 4 kroužky: Basketbal – pro 6. – 9. ročník. Sportovní hry III. – pro 3. ročník, Hravá matematika pro 6. ročník, Bosu a overball pro 7. – 9. ročník. Naopak jsme na základě velkého zájmu otevřeli další 4 kroužky. Aktuální seznam všech kroužků naleznete zde: Seznam otevřených kroužků

Kroužky prosím uhraďte nejpozději do 20. 10. 2017. Platba je 500 Kč za pololetí (pro členy Spolku rodičů) na účet: 2200790835 / 2010, variabilní symbol naleznete u jednotlivých kroužků.   

V současnosti je registrace přes web již zavřená, nicméně níže uvedené kroužky ještě mají některá volná místa, pro nahlášení do těchto kroužku již kontaktujte mailem přímo vedoucího kroužku. U některých jsme ještě trochu rozšířili věkovou dostupnost:

Číst dál: Volná místa v kroužcích