Naše škola

Naše základní škola se nachází v Brně, v městské části Židenice. Hledáte-li školu pro 21.století, kde se žáci učí komunikovat, spolupracovat, řešit problémy, ale jsou také aktivně vedeni i k vlastní odpovědnosti a samostatnosti, pak jste ji konečně našli.

Při výuce klademe důraz mimo jiné na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk se učí naši žáci již od první třídy. Do výuky je zapojen i rodilý mluvčí a jazyk učíme i s využitím metody CLIL. Na naší škole je rovněž rozšířená výuka informatiky a na druhém stupni si naší žáci mohou vybrat větev s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Jako další cizí jazyk si žáci vybírají mezi ruským, německým a španělským jazykem.

Máme propracovaný systém hodnocení a sebehodnocení žáků.